Arkitektur

Arkitekterna Krook & Tjäder är alltid öppna för olika prestigelösa samarbeten, även inom de internationellt sett mest prestigefyllda uppdragen. Vi anser att samarbeten som dessa ger alla involverade ny kunskap och inspiration som då även kan gå över nationsgränserna.

I större nationella såväl som internationella tävlingar och projekt har vi samarbeten med olika internationellt erkända kontor. Detta, tillsammans med våra egna tävlingsframgångar i framförallt Sverige, ser vi som ett spännande och fruktbart samarbete.