Tillgänglighet

tillganglighetTillgänglighet är en fråga om demokrati, därför har riksdagen bestämt att alla medborgare i samhället i så stor utsträckning som möjligt skall ges samma möjlighet till delaktighet. Den fysiska delaktigheten har vi som arkitekter stora möjligheter att påverka. Hur detta skall utformas regleras i bygglagstiftningen och det är byggherrens ansvar att se till att lagkraven uppfylls.

För oss på Krook & Tjäder är det en självklarhet att alla våra medarbetare har en god kunskap om lagstiftningen. Vi arbetar dagligen med tillgänglighetsfrågor och har genomfört flera projekt med högt ställda krav på tillgänglighet. Detta innebär att du som kund kan känna dig helt trygg med att vi håller oss ajour med gällande lagstiftning.