Passivhus

Som ett led i Krook & Tjäders miljöarbete är vi certifierade sakkunniga enligt den internationella passivhusstandarden.

I framtiden kommer nollenergihus vara ett krav och passivhustekniken är den teknik som kommer användas för att uppnå detta. I dagens byggnationer används passivhustekniken redan till stor grad utan att fullt ut vara klassade som passivhus. För att undvika fukt och mögel, och minimera värmeförlusten, är det viktigt att förstå de grundläggande principerna i byggnadernas utformning.

passivehouse