Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett svenskt miljöklassningssystem och utgår från svenska samhällskrav och regelverk.

Det är främst utvecklat för bostäder och lokaler och fungerar såväl på nybyggnation, som på befintliga byggnader. Systemet bedömer byggnadens kvalitet utifrån aspekterna energi, inomhusmiljö och material.

Som certifierade miljöbyggnadssamordnare har Krook & Tjäder utbildning i hur miljöbyggnad fungerar och kunskap om hur indikatorer ska analyseras, redovisas och bedömas.

environment