Verksamhetssystem

Vårt Verksamhetssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Tillsammans med våra revisorer från LRQA arbetar vi för att vidga blicken ur ett kund- och intressentperspektiv och fokusera på ständiga förbättringar.

Utöver de positiva effekterna av ett väl fungerande Verksamhetssystem, som effektivisering och ökad lönsamhet, så skapar vi förutsättningar för att på bästa sätt leva upp till de krav och förväntningar som samhället och våra kunder har, både vad det gäller produktkvalitet, service samt bemötande.

Vår organisation utvecklas genom ett tydligt målarbete där vi tillsammans verkar för att uppfylla våra och kvalitets- och miljömål.

iso9001 iso14001