Design med omtanke

I varje skede där det investeras i lokaler finns möjligheten att utveckla verksamheten som bedrivs. Design med Omtanke handlar om att inkludera alla inblandade parter, och tillsammans skapa en så bra lokal som möjligt. Krook & Tjäder är certifierade sakkunniga inom Design med Omtanke, dess strategier och arbetsmetoder.

Med metoden ”Design med Omtanke” kommer personalen i ett tidigt skede att kartlägga viktiga funktioner och göra sina gemensamma prioriteringar tillsammans med projektgruppen. Målet är att genom en större dialog tillgodose alla önskade behov och kriterier, och samtidigt bibehålla den hållbara utvecklingen i första rummet.

designwithcare