BREEAM

BREEAM är ett av de äldsta miljöklassningssystemen och har använts för att certifiera drygt 115 000 byggnader, de flesta i Storbritannien. Det är även det mest spridda av de internationella systemen i Europa.

Som certifierade BREEAM AP (Ackrediterade Professionella) besitter Krook & Tjäder specialistkunskaper i hållbarhets- och miljöfrågor i kombination med hög kompetens inom BREEAM’s bedömnings-process. Som BREEAM AP tillför vi projektgruppen specialistråd, samordnar och prioriterar för att projektet skall uppnå önskad certifieringsnivå vid den formella bedömningen.

breeam